Sửa đổi luật giáo dục: Trường đại học có nhiều quyền hơn

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Giáo dục ĐH đã được Quốc hội thông qua nhiều điểm và theo đánh giá từ nhà chuyên môn là tăng cường tự chủ của các trường ĐH.

Sửa đổi luật giáo dục: Trường đại học có nhiều quyền hơn

Sửa đổi luật giáo dục: Trường đại học có nhiều quyền hơn

Cần được điều chỉnh kịp thời để luật được sớm triển khai

Luật Giáo dục ĐH sửa đổi được thông qua đã “giải tỏa” nhiều cho các trường trong việc thực hiện tự chủ. Theo đánh giá của ban tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng, việc giao quyền này không chỉ về mặt tổ chức, học thuật, tài chính mà đặc biệt còn đối với các trường tư thục. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, luật được thông qua nhưng còn phải điều chỉnh một số văn bản khác để có thể thực hiện quyền tự chủ, nhất là về tài chính. Các văn bản dưới luật khác cần được điều chỉnh kịp thời để luật được sớm triển khai.

Ngoài ra, quyền tự chủ cần giao mạnh hơn nữa cho các trường ĐH vì so với nhiều trường ĐH trên thế giới so với nền giáo dục nước ta quyền này vẫn còn hạn chế. “Ở Hàn Quốc, các trường ĐH công lập hoàn toàn có thể biến thành một tập đoàn, có quyền hợp tác với các doanh nghiệp bên ngoài để phát triển kinh tế. Từ lợi nhuận thu được, trường quay lại hỗ trợ người học bằng cách giảm học phí và chính sách học bổng.

Còn nhiều luật khác chi phối khi thực hiện tự chủ

Theo nhiều chia sẻ trên trang tin tức Y Dược, một điểm rất đáng quan tâm ở luật Giáo dục ĐH là cho phép các trường ĐH nhỏ tự sáp nhập với nhau để tăng sự cạnh tranh. Cụ thể, theo luật này sẽ gồm hai mô hình là trường ĐH và ĐH. Trong đó, ĐH được hình thành trên cơ sở sáp nhập một số trường ĐH đang tồn tại hoặc từ một trường ĐH tự lớn mạnh và hình thành các trường trực thuộc bên trong.

Còn nhiều luật khác chi phối khi thực hiện tự chủ

Còn nhiều luật khác chi phối khi thực hiện tự chủ

Theo ông Nguyễn Tất Thành – Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cho biết, luật Giáo dục ĐH sửa đổi đã có một số điểm mới tiến bộ. Quy định về tự chủ ĐH đã phát huy đến tối đa. Tuy nhiên, xét chung thì hiện tại việc tự chủ ĐH vẫn đang bị khống chế bởi rất nhiều luật khác mà có chỗ còn làm hạn chế tác dụng của tự chủ ĐH. Thật ra ĐH tư thục cũng đang vướng ở vấn đề các trường này có thật sự là một doanh nghiệp hay chỉ là “đơn vị” hoạt động theo cơ chế thị trường. Chuyện trường ĐH lợi nhuận hay không vì lợi nhuận thực chất phản ánh câu chuyện trường ĐH tư có là doanh nghiệp hay không. Nhà nước vẫn cần xác định đúng vị trí của trường tư trong hệ thống giáo dục và nền kinh tế.

Được biết trong mấy năm vừa qua, Bộ GD-ĐT hạn chế thành lập các ĐH mới. Với luật Giáo dục ĐH sửa đổi này thì thời gian tới sẽ có nhiều ĐH “con” được thành lập. Chúng ta cần phải có kiểm định rất rõ ràng để đánh giá chất lượng của các trường ĐH.

Đặng Nam: truongcaodangyduocsaigon.info.vn