Nhiều chủ trương mới được Bộ GD&ĐT thay đổi

Bộ GD&ĐT đã có nhiều quyết định trong nhiều vấn đề của nền giáo dục đương đại. Theo đó, chính sách miễn học phí với nhiều đối tượng được hưởng đã bị cắt giảm.

Nhiều chủ trương mới được Bộ GD&ĐT thay đổi

Nhiều chủ trương mới được Bộ GD&ĐT thay đổi

Cấp học bổng ưu tiên trong tín dụng

Theo ghi nhận từ trang tin Cao đẳng Y Dược Sài Gòn tại Dự thảo đề xuất bỏ chính sách không thu học phí của sinh viên sư phạm, Bộ GD&ĐT đề xuất thay chính sách miễn học phí bằng chính sách cấp học bổng, ưu tiên trong tín dụng. Cụ thể, sinh viên sư phạm lập hồ sơ tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội, các khoản vay tín dụng bao gồm: Học phí (Mức vay bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo nơi sinh viên theo học); Sinh hoạt phí (định mức: 3- 3,5 triệu đồng/tháng/sinh viên và thời gian vay không quá 10 tháng/năm học).

Ngoài ra, sinh viên ra trường làm trong ngành sư phạm tối thiểu trong thời gian 5 năm sẽ không phải trả khoản tín dụng học phí và sinh hoạt phí. Nếu trong vòng 2 năm sau khi ra trường, sinh viên không công tác trong ngành sư phạm sẽ phải thực hiện hoàn trả khoản vay học phí và sinh hoạt phí trong vòng 3 năm tiếp theo.

Miễn học phí cho trẻ ở các bậc học dưới THCS

Theo báo cáo mới nhất của Bộ GD&ĐT và chủ trương của Đảng, Nhà nước thực hiện chính sách phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và tiến tới thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm từ sau 2020. Tuy nhiên theo đánh giá của nhiều ý kiến được chia sẻ trên trang tin Cao đẳng Y Dược Đồng Nai, đến nay nhà nước mới chỉ thực hiện miễn học phí đối với cấp giáo dục tiểu học, còn giáo dục THCS, trẻ em học mầm non 5 tuổi (học sinh thuộc diện phổ cập) vẫn chưa được miễn học phí. Điều này gây khó khăn cho việc huy động trẻ đến trường, nhất là vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Do đó mặc dù mức thu học phí không quá cao, nhưng cũng là một gánh nặng đối với gia đình có thu nhập thấp, tiệm cận chuẩn nghèo.

Miễn học phí cho trẻ ở các bậc học dưới THCS

Miễn học phí cho trẻ ở các bậc học dưới THCS

Bên cạnh đó, còn rất nhiều trẻ mầm non, học sinh phổ thông học tại các trường ngoài công lập, học phí cao, đặc biệt là con của công nhân ở khu công nghiệp, đây là một gánh nặng đối với gia đình cán bộ công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, và rất cần sự hỗ trợ về chính sách học phí của nhà nước, để giảm bớt khó khăn cho gia đình công nhân, đồng thời bảo đảm công bằng giữa trường công lập và trường ngoài công lập.

Bên cạnh đó theo tìm hiểu của ban tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội từ số liệu của Bộ GD&ĐT cũng cho thấy, với bậc THCS, tổng ngân sách phải chi thêm hàng năm để bù học phí là 2.143 tỷ đồng.  Hỗ trợ đóng học phí cho học sinh THCS ngoài công lập là  352 tỷ đồng. Như vậy, tổng kinh phí ngân sách chi thêm để hỗ trợ chính sách không thu học phí trẻ 5 tuổi, học sinh tiểu học, THCS diện phổ cập trường công lập và hỗ trợ đóng học phí trường ngoài công lập là: 4.730 tỷ đồng.

Ngoài ra, nếu thực hiện không thu học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi thì tổng ngân sách phải chi thêm hàng năm để bù học phí là 698 tỷ đồng. Hỗ trợ đóng học phí cho trẻ 5 tuổi tại cơ sở mẫu giáo ngoài công lập 680 tỷ.  Học sinh tiểu học tại cơ sở giáo dục công lập đã được miễn học phí nên không làm tăng chi ngân sách. Hỗ trợ đóng học phí cho học sinh tiểu học tại cơ sở giáo dục ngoài công lập là 855 tỷ.

Đặng Nam: truongcaodangyduocsaigon.info.vn